Neom

ReproduktoryNeom NDK 100

REF : NDK100

Nové 2 pásmové koaxiální reproduktory 100 mm, 50 W.

NDK 130

REF : NDK130

Nové 2 pásmové koaxiální reproduktory 130 mm, 80 W.

NDK 165

REF : NDK165

Nové 2 pásmové koaxiální reproduktory 165 mm, 100 W.