Neom

Záruka

Pokud se při použití výrobků projeví závada způsobená konstrukční nebo materiálovou vadou, máte právo na bezplatné odstranění závady v rozmezí 2 roků od data prodeje.Ze záruky jsou vyňaty:

* poškození nesprávným použitím a nesprávnou instalací výrobku

* poškození vlivem nesprávného napětí či přírodních katastrof

* nevhodně opravované nebo pozměněné výrobky, které byly otevřeny jiným než autorizovaným servisem

V rámci záruky jsou odstraňovány výrobní nebo materiálové závady za těchto podmínek:

* výrobek je vrácen v původním obalu a s příslušenstvím

* výrobek byl pořízen u autorizovaného obchodníka značky Neom v České republice